Училище "Талант" - гр. Варна

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

ул. "Д-р В. Пападополу" 52

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Прием, документи и такси

Прием

Извършва се прием на:

 • Деца след 5 годишна възраст – предучилищна подготовка. Издава се документ за завършен предучилищен клас; възможност за продължаване на образованието в първи клас в същото училище
 • Деца от първи до седми клас

 

Политика на прием:

Един от основните принципи на българо–американско основно училище „Талант” е да приема ученици, които имат стремеж и желание да развиват своя личностен потенциал, да бъдат изследователи и да израснат като самостоятелно мислещи личности, готови да посрещнат предизвикателствата на променящия се глобален свят. Основно училище „Талант” подпомага създаването и подкрепата на интернационална културна среда и по тези причини приема ученици без значение на тяхната религиозност и национална принадлежност.

Важен момент при организацията на приема е срещата на ученика/ детето и неговите родители с ръководството на училището.  Запознаването с училищната среда и база, с установения училищен ред и правила, с преподавателите и съучениците е също момент с изключителна важност за ефикасността на взетото решение за избор на училище и от двете страни – училище и семейство.

Българо–американско основно училище „Талант” организира прием и на деца със специални образователни потребности (СОП).

 

Процедура на прием:

 1. 1. Попълване на всички необходими документи за постъпване в училището;
 2. 2. Заплащане на такса обучение по банков път;
 3. 3. Записване на детето в съответния клас/група;
 4. 4. Изпращане на уведомително писмо – в електронен и хартиен вариант от страна на училището, че детето е записано

Такси

Годишната такса за учебната 2019/ 2020 година е 6000 лева, която включва целодневно обучение, храна и транспорт.

Таксата се плаща на една, две, три, четири, пет или шест вноски.

Полудневна занималня за деца от предучилищна група, първи, втори, трети и четвърти клас

Времетраене : от 8.00 до 12.00 и 13.00 ч. до 17.00 ч.

Такса : 14 лв. / ден

  • Подготовка по учебните предмети
  • Проверка на домашните работи
  • Допълнителни упражнения и тестове
  • Монтесори клуб, пилатес, йога
  • Изобразително и приложно изкуство
  • Обяд
  • Транспорт от и до училище

/ III ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Георги Сава Раковски“ /

 • Самостоятелна комфортна база
 • Малки групи деца, разделени по възраст
 • участие в проекти по интереси

 

Банкови координати:

IBAN: BG18TTBB94001527962589

BIC: TTBBBG22

СЖ „Експресбанк”

Частно основно училище–Талант  ЕООД (ЧОУ Талант ЕООД)

гр.Варна 9000, „Д-р Василаки Пападополу“ 52

Документи

Етичен кодекс Талант

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. Практически насоки.

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции. Контакти.

Необходими документи при кандидатстване:

 • заявление за прием
 • документ за внесено капаро
 • личен картон на детето
 • копие от имунизационен паспорт