Училище "Талант" - гр. Варна

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

ул. "Д-р В. Пападополу" 52

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Училище „Талант“

Теодор Рузвелт

Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.

Теодор Рузвелт

2016-03-14T15:19:08+00:00

Теодор Рузвелт

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

2016-03-14T15:19:18+00:00

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

Зенон

2017-09-29T11:29:08+00:00

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

За нас

talant-post-image

На основание чл. 11, ал.3 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 18, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 /25.06.2001г. за откриване, преобразуване, промени на частни училища и детски градини и на основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката РД 14-40/26.04.2013 г. на 1 юни 2014 г. отваря врати първото по рода си на територията на община Варна частно основно българо–американско училище „Талант”.

Изборът на училище „Талант” гарантира отговорност и гъвкаво адаптиране към учебните ситуации. Характерът на учебната програма ще провокира естествената способност за улавяне на социалните нагласи и оригинални решения на всеки ученик. Програмата е съобразена с индивидуалните и възрастовите особености на учениците, а учебните часове ще провокират самосъзнанието, самоопределянето и избора на образователен път на развитие. В интернет страницата на училището е представена процедурата за прием, както и информация за годишната такса.

Политиката на училището е предвидила приоритетно взаимодействие с родителите на всеки ученик, запознаване с правилника за възприетия ред, с преподаватели и адаптации към училищната атмосфера като цяло. Организираната процедура по диагностициране на личностното отношение към учебния процес и знанията до този момент на обучение ще установи степента на желание за усвояване на нови знания и ще формулира индивидуалните концепции на всеки ученик. Този начин на прием има за цел да създаде авторитет и да доведе до добре обмислено решение за правилния избор на училище и от двете страни – училище и семейство.

Мисия

talant-mission

Българо – американското основно училище „Талант” – гр. Варна, е частна образователна институция, която е създадена с цел да осигури образователна подготовка на деца от предучилищна възраст до 8 ми клас.

Нашата мисия да предложим висококачествено и модерно образование, като заимстваме най-доброто от българските образователни традиции и прилагаме стандартите на американската образователна система. На основата на двуезично обучение в безопасна среда, ние целим да гарантираме успешно продължаване на следващите степени на образование.

Ние предизвикваме ученици със силно индивидуалност и присъствие, интелект и мотивираност да отговорят на динамичните глобални процеси и промени.

Основен двигател на нашата работа е екип от професионалисти. Ние разчитаме на родителите и цялата общност да ни подкрепят в работата по изграждането на личности, които мислят самостоятелно и творчески и успешно се вписват и адаптират към различна среда.

Ние вярваме, че:

 • Образованието е фундаментална част от човешкия живот
 • Образованието е продължителен процес (за цял живот)
 • Образованието не трябва да бъде затворено между държавните граници
 • Всяко дете е уникално като характер и качества без значение на етническа, социална или религиозна принадлежност
 • Всяко дете е ценност, за която трябва да се грижим.
 • Всяко дете има безкраен потенциал, съчетан с неизчерпаемо любопитство. Ето защо нашата програма окуражава естествения стремеж на учениците да откриват нови неща, да експериментират и изследват, да научават.
 • Всяко дете е част от обществото и нашата задача е, с помощта на семейството, да възпитаваме в него чувство за толерантност и разбиране, отговорност и загриженост за околните
 • Качественият педагогически и непедагогически персонал се изгражда с непрестанна грижа за неговото лично добруване и професионално усъвършенстване

Цели:

 • Да осигурим учебна среда, която да е безопасна и подходяща за добиване на съвременно образование на основата на двуезично обучение
 • Да предложим учебна програма, която да дава максимално добра подготовка на учениците за по-нататъшното им образование
 • Да осигурим атмосфера на работа, която да възпитава в учениците уважение към всеки индивид, толерантност и съпричастност
 • Да развиваме и окуражаваме в учениците свободата да изразяват и отстояват личната си позиция
 • Да възпитаваме учениците да бъдат отговорни към своето здраве и да ги приучим към здравословен начин на живот
 • Да учим децата на отговорно отношение към природата, която ги заобикаля и в по-широк план – да проявяват загриженост за глобалните проблеми, свързани с околната среда
 • Да възпитаваме уважение към родните традиции и културни ценности и толерантност и разбиране към чуждите
 • Да осигурим и предложим материална база, която в пълна степен да спомага за прилагането на най-съвременните методи на обучение
 • Да осигуряваме възможности на персонала за професионално развитие и усъвършенстване в областта на съвременните технологии, езикова подготовка, нови образователни практики и всякакви новаторски идеи в областта на образованието