Училище "Талант" - гр. Варна

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

ул. "Д-р В. Пападополу" 52

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Монтесори клуб „Талант“

Теодор Рузвелт

Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.

Теодор Рузвелт

2016-03-14T15:19:08+00:00

Теодор Рузвелт

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

2016-03-14T15:19:18+00:00

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

Зенон

2017-09-29T11:29:08+00:00

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

Монтесори Клуб „Талант“

Полудневна занималня, осигуряваща допълнителни знания извън редовната учебна програма, за деца от предучилищна група, първи, втори и трети клас включва :

  • обучение по английски език
  • работа с Монтесори материали за съответната възраст;
  • подготовка по предметите изучавани в училище;
  • участие в проекти по интереси;
  • йога, танци и физически занимания в зависимост от темата на месеца.

Времетраене : от понеделник до петък от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Монтесори Клуб „Талант“ е създаден специално за учениците на възраст от 5 до 9 години от Частно основно училище „Талант“.

Монтесори Клуб „Талант“ разчита на лицензиран Монтесори преподавател, познаващ детето на възраст 6-12 години и разполагащ с подготвена учебна програма, която да дари всеки ученик с богат избор от преживявания, знания, разум и емоции.

Част от ежедневното образование на децата преминава в стаята „Монтесори“, където учениците прекарват по няколко часа в „подготвена среда“ и получават възможност да придобиват нови знания и умения, които спомагат за изграждане на тяхната неповторима индивидуалност, за да продължат своето развитие, като отговорни и свободни членове на обществото.

Методът „Монтесори“, който се прилага в нашия Клуб е създаден от първата жена-лекар в Италия – Д-р Мария Монтесори, която през 1907 г. в кв. Сан Лоренцо в Рим, сътворява т.нар „Къща на Децата“(Casa dei Bambini) – едно училище за живота.

Монтесори клуб "Талант"

Д-р Мария Монтесори е лекар и психолог и чрез стотици дни прекарани в наблюдаване на децата, създава образователен метод, който 100 години по-късно остава ненадминат и актуален по своята същност и уникалност.

„Моите образователни експерименти, проведени в много страни по света, продължават да съществуват в продължение на 40 години (днес, това са повече от 100 години), и с израстването на децата, родителите ме молиха да разработвам метода и за следващите възрастови групи. Работейки върху развитието на метода, открихме, че самостоятелната работа на детето е основния фактор, който стимулира неговото развитие, и че това е вярно не само за малките деца до 6 годишна възраст, но и за децата в основните и средните училища. “
Мария Монтесори, из книгата : „Попиващият ум“ – 1949 г.

Често упреквана, че методът й е прекалено структуриран и изисква много академични знания от малките деца, Мария Монтесори отговаря с усмивка : „Аз изучавах моите деца и те ме научиха как да ги обучавам.“

По настоящем в света съществуват около 20 000 Монтесори училища, като най-многобройни са детските Монтесори градини за деца на възраст 3-6 год.
Мария Монтесори разделя периодите на развитие на детето на няколко възрастови етапа, които са строго специфични и изключително различни : от 0-3 год., от 3-6 год., от 6-12год., от 12 – 18 год.
През периодът от 3 до 6 години, детето чрез своя „попиващ ум“ (absorbent mind ) усвоява знания и умения предимно със своите сетива, работейки индивидуално в състояние на концентрация с Монтесори материалите. Материалите, разработени първоначално от Мария Монтесори и в последствие доразвити от нейният син Марио Монтесори са с вградени научни концепции и са специфично подредени в класната стая, за да има детето непрекъснат и свободно избран достъп.

Монтесори клуб "Талант"

Образованието на детето в периода 6-12 год. не е директно продължение на предишния период, макар че е необходимо да има база за надграждане. От психологична гледна точка на възраст около 6 год. детето претърпява съществена личностна промяна и за да продължи своето развитие то трябва да задоволи своя “ разсъждаващ ум“ (reasoning mind) и да получава тонове информация за световната култура, история, география, биология, зоология и т.н.

Какви са децата на възраст 6-12 год?
1. Енергични
2. Дръзки
3. Привлечени от необичайното
4. С потребност да принадлежат към група / т.нар. стаден инстинкт/
5. С възможност за самооценка
6. В период на развитие на морала
7. С вечните въпроси Как? и Защо?
8. Нуждаещи се от герой, на когото да приличат и от героизъм
9. Водени от въображение и разум
10. Нуждаещи се от емпатия

Децата на възраст от 6 години навлизат във втория план на развитие (6-12) и вече не притежават „попиващ ум“, а Монтесори средата няма същото влияние, както преди. Сега, порасналото дете продължава своето развитие използвайки въображение, разсъждения и взаимодействие със съучениците/обществото. В този възрастов етап, подреждането на данните в мозъка на детето, е въпрос на събиране на голямо количество разнообразна информация, основно получавана чрез четене на различна литература. Да опише мислите си с думи и да извлече думите от четивата е основно средство за развитие на ума на детето в този период на основното образование.
Както и при по-малките деца, обаче, Монтесори средата ТРЯБВА да подкрепя нормалното развитие на детето, като му предоставя материали, които да отговорят на интереса му. А тези „материали“ трябва да се презентират/представят, така че детето да има на разположение не само учебните инструменти, но и базови знания как да ги използва.
За разлика от традиционното образование, където учениците седят на чинове, за да им се преподават учебни предмети от учител изправен пред дъска в точно определен ред и с точно фиксирана продължителност, то в стаята Монтесори, учениците са свободни да се движат, да творят, да се изразяват, да разработват проекти в малки групи и да се запознават с научни концепции водени от своя интерес. Знанията по отделните предмети, се преподават в една взаимосвързаност и цялост, затова Монтесори обучението се нарича cosmic education (космическо образование) – образователен метод, който изгражда човека, следвайки неговия потенциал.

Монтесори клуб "Талант"

Повече информация за Метода Монтесори, можете да намерите на :

Association Montessori International (AMI)