Училище "Талант" - гр. Варна

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

ул. "Д-р В. Пападополу" 52

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Обучение

Теодор Рузвелт

Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.

Теодор Рузвелт

2016-03-14T15:19:08+00:00

Теодор Рузвелт

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

2016-03-14T15:19:18+00:00

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

Зенон

2017-09-29T11:29:08+00:00

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

Основни учебни предмети

Познанието и уменията на учениците по основните учебни предмети ще доведе до личности, които да мислят критично и да комуникират ефективно.

Основни учебни предмети:

 • Български език
 • Английски език – всеки ден по два учебни часа
 • Математика
 • Социален свят
 • Природен свят
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Игрова култура и пресъздаване
 • Конструктивно – технически и битови дейности

Описание:

 • Български език
  Децата развиват умения за говорене и слушане, разказване на истории, правилно произнасяне на звуците в българския език, подготовка за четене и писане. Всички тези умения са тренирани посредством специални занимания, които помагат на децата да учат без стрес.
 • Математика – език от символи
  Децата учат основните математически символи и знаци по алгебра и геометрия чрез графики, диаграми, картини и др.
 • Социален свят
  Децата се учат как да комуникират със своите връстници и семейства; рутинни занимания, култура и традиции
 • Природен свят
  Животински и растителни видове; проблеми на околната среда, климат и др.
 • Музика
  Учениците се учат как да слушат и възпроизвеждат музика, да танцуват
 • Изобразително изкуство
  Придобиване на знания за цветове и форми, основни рисувателни познания и техники
 • Физическа култура
  Формиране на двигателни умения, спортни игри и туризъм
 • Конструктивно – технически и битови дейности
  Натрупване на индивидуален конструктивно – технически опит, чрез създаване на модели по образец; моделиране с различни материали.
 • Игрова култура
  Учениците придобиват умения за комуникиране чрез игри, учейки се да бъдат част от екип; феърплей.
 • Английски език
  обучението по английски език е всекидневно. Процесът на преподаване на чужди езици е подпомаган от използването на подходящи учебни материали; организирането на игри, пеене на песни и др. Това довежда до формиране на умения за речева комуникация по естествен  начин, който не натоварва децата.

Извънучебни занимания

Наред с провеждането на часовете, предвидени в задължителната учебна програма на МОМН учениците имат възможността да избират как да запълват свободното си време – чрез танци, музика, рисуване, спорт и др.

Децата могат да избират измежду:

 • Музика – солфеж и музикална култура, музикални инструменти
 • Танци – класически и модерен балет, художествена гимнастика
 • Театрално изкуство – игри, сценични етюди, куклени пиеси
 • Рисуване – живопис, графика, композиция, смесени техники
 • Спортни занимания – аеробика, йога, футбол, баскетбол, волейбол, развлекателни игри
 • Езикова занималня – допълнителни занимания по изучаваните в редовните часове чужди езици

Документи

Етичен кодекс Талант