Училище "Талант" - гр. Варна

Прием на ученици, обадете се за информация!

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

logo

0888 628 305

talent_school@hotmail.com

Варна

ул. "Д-р В. Пападополу" 52

08:00 - 18:00

Понеделник до Петък

Учебна програма 1 – 4 клас

Теодор Рузвелт

Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове.

Теодор Рузвелт

2016-03-14T15:19:08+00:00

Теодор Рузвелт

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

А. Айнщайн

2016-03-14T15:19:18+00:00

А. Айнщайн

Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

Зенон

2017-09-29T11:29:08+00:00

Зенон

Колкото повече научавам за живота и света около себе си, толкова повече разбирам колко малко знам.

Учебна програма за ученици от 1-4 клас

Организацията на учебния ден е целодневна с осигурени часове за самоподготовка,отдих и занимания по интереси. Обучението е съобразено с програмите на МОН за покриване на Държавните образователни стандарти по учебните предмети.

Dневен режим

 • 8:15-8:30 ч – закуска
 • 8:30-10:05 ч – учебни занятия
 • 10:05-10:35 ч – голямо междучасие (закуска)
 • 10:35-12:30 ч – учебни занятия
 • 12:30- 13:00 ч – обяд
 • 13:00-14:00 ч – отдих
 • 14:00-16:00 ч – самоподготовка
 • 16:00-16:30 ч – следобедна закуска
 • 16:30-17:00 ч – занимания по интереси

РАБОТНО ВРЕМЕ на училището: от 08.00 часа до 18.00 часа

Съгласно Заповед РД 09-1111/15.08.2016г. на МОН, в учебния час за спортни дейности се организира обучение по шахмат, насочено към подготовка за участие в състезания и развиване на логическото мислене  у учениците.

Основни учебни предмети

Познанията и уменията на учениците създават условия за развитие на личности, които мислят критично и комуникират ефективно.

Задължителни учебни предмети:

 • Български език и литература
 • Английски език
 • Математика
 • Компютърно моделиране
 • Човекът и обществото
 • Околен свят/ Човекът и природата
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Физическо възпитание и спорт
 • Технологии и предприемачество
 • Игрова култура и пресъздаване
 • Конструктивно-технически и битови дейности

Избираеми учебни часове:

 • Английски език – 2 часа/седмично
 • Български език и литература- 1 час/седмично
 • Математика- 1 час/седмично

Факултативни учебни часове:

 • Английски език – 2 часа/седмично